Get Newsletter
Hanazono Kintetsu Liners
Hanazono Kintetsu Liners
19 - 56
Full Time
Kubota Spears
Kubota Spears
Hanazono Kintetsu Liners
Kubota Spears

Hanazono Kintetsu Liners Hanazono Kintetsu Liners

1
Nesta Mahina
3'
2
Kazuma Matsuda
40'
3
Ryo Iwakami
54'
4
Tsuyoshi Murata
50'
5
James Blackwell
79'
6
Patrick Tafa
7
Shohei Nonaka
8
Jose Seru
9
Keitaro Hitora
50'
10
Quade Cooper
11
Ryosuke Kataoka
12
Patrick Stehlin
13
Tom Hendrickson
54'
14
Tomoya Kimura
15
Yusho Takeda
59'

Substitutes

16
Keiichi Kaneko
40'
17
Kenta Tanaka
3'
18
Andrew Makalio
54'
19
Takahito Sugahara
50'
20
Taiki Miyashita
79'
21
Tomoya Nakamura
50'
22
Haruki Kanazawa
54'
23
Joshua Nohra
59'

Hanazono Kintetsu Liners Hanazono Kintetsu Liners

1
Mahina
2
Matsuda
3
Iwakami
4
Murata
5
Blackwell
6
Tafa
7
Nonaka
8
Seru
9
Hitora
10
Cooper
11
Kataoka
12
Stehlin
13
Hendrickson
14
Kimura
15
Takeda

Who will win?

RugbyPass' user vote

Hanazono Kintetsu Liners
0%
Kubota Spears
0%
Votes 0

Kubota Spears Kubota Spears

1
Kota Kaishi
40'
2
Dane Coles
40'
3
Satoshi Saita
40'
4
Uwe Helu
40'
5
Ruan Botha
6
Pieter Labuschagne
7
Takeo Suenaga
15'
19'
47'
8
Faulua Makisi
9
Shinobu Fujiwara
47'
10
Tomoki Kishioka
11
Haruto Kida
12
Harumichi Tatekawa
50'
13
Rikus Pretorius
14
Koga Nezuka
15
Liam Williams
47'

Substitutes

16
Hiroaki Sugimoto
40'
17
Kazuki Kato
40'
18
Kengo Kitagawa
40'
19
JD Schickerling
40'
20
Finau Tupa
15'
19'
47'
21
Shunta Koga
47'
22
Halatoa Vailea
50'
23
Gerhard van den Heever
47'

Kubota Spears Kubota Spears

1
Kaishi
2
Coles
3
Saita
4
Helu
5
Botha
6
Labuschagne
7
Suenaga
8
Makisi
9
Fujiwara
10
Kishioka
11
Kida
12
Tatekawa
13
Pretorius
14
Nezuka
15
Williams

Other Fixtures